เครื่องมือ สถิติ ช่วยเหลือ
  • 4501เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.2]การวัดพื้นที่

การวัดพื้นที่

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
1 ตารางเซนติเมตร   เท่ากับ   100 ตารางมิลลิเมตร
1 ตารางเมตร      เท่ากับ   10,000 ตารางเซนติเมตร
1 ตารางกิโลเมตร      เท่ากับ   1,000,000  ตารางเมตร

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ

1 ตารางฟุต              เท่ากับ   144 ตารางนิ้ว
1 ตารางหลา      เท่ากับ    9 ตารางฟุต
1 เอเคอร์         เท่ากับ    4,800 ตารางหลา
1 ตารางไมล์      เท่ากับ    640 เอเคอร์

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย

100 ตารางวา      เท่ากับ   1 งาน
4 งาน                 เท่ากับ   1 ไร่
400 ตารางวา      เท่ากับ   1 ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยกับระบบเมตริก

1 ตารางวา      เท่ากับ   4 ตารางเมตร
1 งาน         เท่ากับ   400 ตารางเซนติเมตร
1 ไร่         เท่ากับ   1,600 ตารางเมตร
1 ตารางกิโลเมตร   เท่ากับ   625 ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1 ตารางนิ้ว      เท่ากับ   6.4516 ตารางเซนติเมตร
1 ตารางฟุต      เท่ากับ   0.0929 ตารางเมตร
1 ตารางหลา   เท่ากับ   0.8361 ตารางเมตร
1 ตารางไมล์   เท่ากับ    2.5899 ตารางกิโลเมตร
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้